822464_world_512x512
MENUMENU

NEB Promotion – Chương trình khuyến mãi NEB

neblogocol

Sản phẩm Khuyến mãi

Chương trình áp dụng cho các nhóm sản phẩm

1. RE Enzyme : Chọn sản phẩm

2. Modifying enzyme : Chọn sản phẩm

3. Monarch purification kit: Chọn sản phẩm

Code Tên bộ kit

Hộp

T1030S/T1030L Monarch® PCR & DNA Cleanup Kit (5 μg) 50/250 rxn
T1010S/T1010L Monarch® Plasmid Miniprep Kit 50/250 rxn
T1020S/T1020L Monarch® DNA Gel Extraction Kit 50/250 rxn

Thể lệ:
* Khi mua 1 sản phẩm – bộ kit Monarch 250 rxn bất kỳ sẽ được nhận ngay 2 sản phẩm miễn
phíOneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix -100 phản ứng (M0486S)
* Khi mua 1 sản phẩm – bộ kit Monarch 50 rxn bất kỳ sẽ được nhận ngay 1 sản phẩm miễn
phíOneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix -100 phản ứng (M0486S)
* Khi mua 2 sản phẩm từ NEB (Enzyme cắt giới hạn, chỉnh sửa DNA) sẽ nhận ngay 1 sản
phẩm miễn phícó giá trị thấp hơn hoặc tương đương sản phẩm có giá trị thấp nhất trong
đơn hàng.
Thời gian: áp dụng cho các đơn hàng từ ngày 15.06.2016 đến hết ngày 15.09.2016.
Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Neb

Share