822464_world_512x512

Hệ thống phân tích tế bào bằng hình ảnh

Model: IN Cell Analyzer 2500 HS

Hãng sản xuất: GE Healthcare Life Sciences

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Hệ thống phân tích hình ảnh tế bào quang trường rộng, hoàn toàn tự động cho các tối ưu về tốc độ phân tích, chất lượng hình ảnh và công suất .
  • Chế độ phân tích hình ảnh: soi huỳnh quang ở quang trường rộng và chế độ ánh sáng truyền qua. Hình ảnh có thể thu được ở chế độ 2D, 2.5D, 3D kết hợp với chức năng quan sát liên tục (time–lapse), thuật toán deconvolution, và  phương pháp kết xuất khối dữ liệu 3D MIP (maximum intensity projection)
  • Module chỉnh nét 3D có thể lựa chọn thêm cho hỉnh ảnh có dộ phân giải và độ tương phản tối ưu
  • Cho phép phân tích các mô hình 3D như khối cầu tế bào (spheroid), các bào quan ( organoid), nuôi cấy tế bào 3D – là dữ liệu sinh học rất cần thiết
  • Lựa chọn vật kính linh hoạt (từ 2x-100x):  hệ thống được cung cấp kèm vật kính 10x. Ngoài ra hệ thống còn có bốn vị trí mâm cho phép đặt đến 2 vật kính với ASAC cho tín hiệu sáng và độ tương phản tối đa
  • Nguồn sáng SSI cung cấp ánh sáng có độ sáng tốt hơn, ổn định và lâu dài, và chuyển các bước sóng kích thích < 1ms cho phân tích hình ảnh nhiều màu.
  • Kính đa sắc và kính lọc hấp thụ được thiết kế tối ưu cho hình ảnh được nhuộm UV đến far-red

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *