822464_world_512x512

Hệ thống trữ lạnh tế bào

Model: Smart-Max

Hãng sản xuất: GE Healthcare Life Sciences

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ trộn môi trường và làm lạnh tự động
  • Rã đông sản phẩm đông lạnh trước khi truyền
  • Kiểm soát hóa chất cho đông lạnh, pha loãng môi trường
  • Loại bỏ nguy cơ nhiễm chéo
  • Thể tích túi máu 10-30mL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *