822464_world_512x512

Thiết bị đo kích thước lỗ và diện tích bề mặt

Model: SA 3100

Hãng sản xuất: Beckman Coulter – Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Đo diện tích bề mặt > 0.01 m2/g
  • Kích thước mao quản từ 3nm – 200nm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *