822464_world_512x512
MENUMENU

Thiết bị phân tích kích thước hạt siêu hiển vi và đo thế ZETA

Model: DelsaMax Pro

Hãng sản xuất: Beckman Coulter – Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Kích thước hạt: 0.4 – 10.000 nm
  • Khoảng nồng độ ion: 0 – 50 mS/cm
  • Dãy nồng độ: 1ppm – 40% (w/v)
  • Thể tích mẫu tối thiểu: 45 ul (đo kích thước) và 170 ul (đo thế Zeta)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *