822464_world_512x512

Bình cổ cong nuôi cấy tế bào

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Hãng sản xuất: Eppendorf

Xuất xứ: Đức

Đặc điểm:

  • Là sự lựa chọn tốt nhất khi nuôi cấy tế bào lâu dài hoặc nuôi cấy quy mô lớn
  • Tránh tối đa khả năng nhiễm
  • An toàn, đáng tin cậy