822464_world_512x512

Các loại đĩa 6-12-24-48-96 giếng

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Hãng sản xuất: Eppendorf

Xuất xứ: Đức

Ứng dụng:

  • Sử dụng trong nuôi cấy tế bào
  • Các thí nghiệm thử nghiệm thuốc
  • Các thí nghiệm sinh học phân tử