822464_world_512x512

Dung dịch phân tách gradient tỷ trọng Ficoll Paque Plus

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Ficoll Paque Plus

Dung dịch vô trùng tiêu chuẩn dùng cho tách tế bào lymphocyte từ máu ngoại vi người cho các nghiên cứu in vitro

Duy trì khả năng sống và tỷ lệ phân bố của tế bào lympho B và T.

Nồng độ endotoxin thấp (<0,12 EU /mL).

Ficoll-Paque PLUS (mật độ 1.077 g / mL) là một tiêu chuẩn được công nhận tại các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới trong phân lập các tế bào đơn nhân cho các nghiên cứu phân tích.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *