822464_world_512x512

Dung dịch phân tách gradient tỷ trọng Ficoll Paque Premium

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Dung dịch vô trùng tiêu chuẩn để chuẩn bị tế bào đơn nhân từ máu, tuỷ xương và máu cuống rốn.

  • Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận ISO 13485.
  • Mức độ nội độc tố thấp (<0,12 EU / mL) được bảo đảm và kiểm tra.
  • Độc tính tế bào cấp 0.
  • Nồng độ lựa chọn: 1.077, 1.084 và 1.073 g / mL.
MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM nồng độ ĐÓNG GÓI
17544202 Ficoll-Paque PREMIUM 1.077 g/ml 6 x 100 mL
17544203 Ficoll-Paque PREMIUM 1.077 g/ml 6 x 500 mL
17544602 Ficoll-Paque PREMIUM 1.084 1.084 g/ml 6 x 100 mL
17544652 Ficoll-Paque PREMIUM 1.073 1.073 g/ml 6 x 100 mL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *