822464_world_512x512

Hệ thống bảo quản đông lạnh không dùng Nitơ lỏng

Model: Controlled Rate Freeze

Hãng sản xuất: GE Healthcare Life Sciences

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Dung tích: 96 ống 2mL hoặc túi 125mL
  • Đạt chất lượng GMP
  • Phù hợp cho phòng sạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *