822464_world_512x512

Hệ thống kiểm soát các thông số nuôi cấy tế bào

Model: Vi-CELL MetaFLEX

Hãng sản xuất: Beckman Coulter

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Phân tích tự động và nhanh chóng các thông số của quá trình nuôi cấy tế bào, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quy trình kiểm soát chất lượng (QC)
  • Thể tích mẫu sử dụng: 65 µl
  • Thời gian phân tích: 35 giây
  • Công suất phân tích: 44 mẫu / giờ
  • Dễ dàng kiểm soát thông số trong quá trình nuôi cấy tế bào: pH, khí nuôi tế bào (O2, CO2), chất điện giải (K+, Na+, Ca2+, Cl-), chất chuyển hóa (Glucose, Lactose)
  • Đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR Part 11 do FDA cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *