822464_world_512x512

Máy tinh sạch axit nucleic DNA/RNA

Model: abGenix

Hãng sản xuất: AIT Biotech – Singapore

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Tách chiết 1-32 mẫu
  • Thời gian tách chiết 30-60 phút
  • Thể tích làm việc 30-1000µl
  • Hiệu quả đạt > 95%
  • Với 15 chương trình được cài đặt sẵn: DNA/RNA Virus, mẫu phân, thực vật, mẫu mô, DNA plasmid, mẫu máu, FFPE,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *