822464_world_512x512

Lọc tiếp tuyến (Cross flow filtration) AKTA Flux

Model: AKTA Flux

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– AKTA flux là hệ thống lọc tiếp tuyến bán tự động linh hoạt cho cô đặc nồng độ mẫu, đổi đệm, lọc thu hoạch tế bào.

– Hệ thống cho phép dễ dàng lọc bằng cách sử dụng cassette, cartridge màng, và màng hút

– Quá trình thông tin và điều khiển giúp dễ dàng theo dõi và thao tác với màn hình cảm ứng

– Hệ thống lọc AKTA flux rất phù hợp để sử dụng trong các quy trình làm sạch protein kết hợp với các máy thuộc hệ thống sắc ký AKTA

– Chức năng cảnh báo: hệ thống quản lý sẽ kiểm soát và cảnh báo về áp lực, mức bình đựng mẫu, và các thông số thực hiện khác

– Kiểm soát chất lượng điểm cuối: khi quá trình đạt các thông số cài đặt quá trình thực hiện sẽ tự động dừng lại, cùng với chức năng cảnh báo thông bảo áp lực chuyển màng và mức bình đựng mẫu

– Xuất dữ liệu: USB, dễ dàng chuyển sang định dạng excel