822464_world_512x512

RealStar® alpha Herpesvirus PCR Kit 1.0

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên hãng sản xuất: Altona – Đức

Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 96 tests

Thông tin sản phẩm:               

  • Có chứng chỉ CE/IVD.
  • Phát hiện HSV-1, HSV-2 & VZV
  • Thành phần bộ kit:

+ Mastermix – enzyme hoạt động mạnh, tổng hợp chính xác và ổn định.

+ Internal control- Kiểm tra độ ổn định của kit