822464_world_512x512

RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0

Bộ kit chẩn đoán SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Nhận diện đặc hiệu RNA của virus SARS-CoV-2 (target S gene), đồng thời sàng lọc các biến chủng B betacoronaviruses (B-ßCoV – target E gene)
  • Bao gồm chứng nội (internal control) kiểm soát quá trình tách chiết / chuẩn bị mẫu / phản ứng RT-PCR
  • Thời gian phát hiện: 135 phút
  • Độ nhạy (LOD): 1 copies/ µL
  • Tương thích với hầu hết các hệ thống Realtime

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *