822464_world_512x512

Hệ thống tách tế bào công nghệ dòng chảy MoFlo Astrios

Model: MoFlo Astrios

Hãng sản xuất: Beckman Coulter – Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Hệ thống tách tế bào công nghệ dòng chảy: xử lý các hạt có kích thước nhỏ đến 0.2mm trong FSC từ tín hiệu nền
  • Hệ thống có thể lên đến 7 laser và phân tích > 44 thông số
  • Độ tinh sạch đạt đến hơn 99%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *