822464_world_512x512

Hệ thống tách chiết mẫu tự động - abGenix

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

 • Đạt chứng nhận CE-IVD
 • Thông lượng cao, lên tới 32 mẫu cho 1 lần chạy
 • Sử dụng công nghệ hạt từ, cho hiệu suất tách chiết cao
 • Thể tích làm việc 30-1000µl
 • Hiệu quả đạt > 95%
 • Tiện lợi với các chương trình được tối ưu và cài đặt sẵn: DNA/RNA Virus, mẫu phân, thực vật, mẫu mô, DNA plasmid, mẫu máu, FFPE,….

Bộ kit tách chiết virus SARS-CoV-2

 • Được tối ưu dành cho xét nghiệm COVID-19
 • Rút gọn thời gian xét nghiệm với quy trình chỉ 10 phút 10 giây
 • Thể tích đầu vào: 200 uL
 • Bảo quản ở nhiệt độ thường, ổn định lên tới 18 tháng
 • Dạng đóng gói sẵn, tiện lợi
 • Quy trình đơn giản, giảm thiểu tối đa sai sót