822464_world_512x512

Hệ thống máy đọc đĩa đa năng SpectraMax iD3

Model: SpectraMax iD3

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Identifiably Different

SpectraMax® iD3 Multi-Mode Microplate Reader là giải pháp tốt nhất để hoàn thiện công việc nghiên cứu của bạn, với các hóa chất tối ưu cùng với việc sử dụng phần mềm SoftMax® Pro 7, SpectraMax iD3 cho phép điều chỉnh phù hợp với nhu cầu công việc mà bạn cần.

  • Màn hình điều khiển rộng cho hiển thị đầy đủ các thông tin, điều khiển và sử dụng dễ dàng
  • Quy trình làm việc cá nhân: xây dựng các protocols với các tùy chỉnh, giúp tiết kiệm thời gian, dễ dàng theo dõi
  • Độ nhạy tăng
  • Tùy chỉnh nhiệt độ
  • Dữ liệu mở rộng