822464_world_512x512

Combitips, viscotips

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

+   Có nhiều dải thể tích khác nhau từ 0.1ml đến 50ml

+   Phù hợp với các ứng dụng cần chia mẫu nhiều lần

+   Sử dụng piston trực tiếp trong combitips tránh nhiễm chéo từ mẫu vào multipet và ngược lại

+   Đặc biệt có thêm viscotips 10ml với đầu tiếp xúc mẫu có diện tích lớn, tối ưu hơn khi thao tác với các chất dạng sệt (mỹ phẩm…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *