822464_world_512x512

Combitips, viscotips

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

+   Có nhiều dải thể tích khác nhau từ 0.1ml đến 50ml

+   Phù hợp với các ứng dụng cần chia mẫu nhiều lần

+   Sử dụng piston trực tiếp trong combitips tránh nhiễm chéo từ mẫu vào multipet và ngược lại

+   Đặc biệt có thêm viscotips 10ml với đầu tiếp xúc mẫu có diện tích lớn, tối ưu hơn khi thao tác với các chất dạng sệt (mỹ phẩm…)