822464_world_512x512

Eppendorf Tube 25mL

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Đầu  tips dễ dàng chạm sâu tới đáy ống
  • Pipet không bị chạm thành ống trong quá trình thao tác tránh nhiễm tối đa
  • Có 2 loại nắp bật và nắp vặn dễ dàng lựa chọn
  • Đã tiệt trùng, không chứa pyrogen, Dnase, Rnase và DNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *