822464_world_512x512

Tuyển nhân viên Ứng Dụng

Tuyển nhân viên Ứng Dụng Thông tin tuyển dụng Chức danh NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHÂM Lĩnh vực Thiết bị phòng

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh Thông tin tuyển dụng Chức danh NHÂN VIÊN KINH DOANH Lĩnh vực Thiết bị phòng thí nghiệm Tên đầy đủ

Cơ hội việc làm

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI BCE VIỆT NAM 1. Nhân viên kinh doanh Mô tả công việc: Kinh doanh các sản phẩm mà Công ty