822464_world_512x512

Eppendorf Tube 1.5/2.0mL

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Ống sử dụng trong quá trình ly tâm, tách chiết, bảo quản mẫu….
  • Có khóa nắp an toàn
  • Làm từ nhựa nguyên sinh không có các hóa chất thôi ra từ nhựa gây ảnh hưởng   kết quả thí nghiệm
  • Chịu lực ly tâm lên đến 30.000 x g