822464_world_512x512

Môi trường nuôi cấy tế bào gốc

StemMACS™ MSC Expansion Media Kit XF, human

Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec – Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Môi trường không chứa huyết thanh và các thành phần có nguồn gốc từ động vật (xeno-free, serum-free)
  • Không yêu cầu cơ chất gắn tế bào (cell attachment substrate)
  • Được thiết kế hỗ trợ chuyển sang lâm sàng trong tương lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *