822464_world_512x512

Túi nuôi cấy tế bào

MACS® GMP Cell Culture Bags

Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec- Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

MACS GMP Cell Expansion Bag

Có thể thấm khí

Trong suốt phù hợp quan sát dưới kính hiển vi

Có 3 ngăn cho phép tăng dần thể tích nuôi lên đến 100mL.

Đóng gói riêng chiếc, vô trùng

Đã được kiểm tra nội độc tố

Được sản xuất và thử nghiệm theo hệ thống chất lượng ISO 13485

Được chứng nhận và tuân thủ các hướng dẫn liên quan GMP.

MACS GMP Cell Differentation Bags

Có thể thấm khí

Trong suốt phù hợp quan sát dưới kính hiển vi

Vô trùng, không chứa nội độc tố

Được sản xuất và thử nghiệm theo hệ thống chất lượng ISO 13485

Được chứng nhận và tuân thủ các hướng dẫn liên quan GMP