822464_world_512x512

Hệ thống tinh sạch - AKTA start

Model: AKTA start

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

* AKTA Start là hệ thống sắc ký lỏng chuyên dùng cho tinh chế protein được áp dụng quy mô phòng thí nghiệm.

  • Hệ thống tinh chế được thiết kế như một hệ thống độc lập, với thiết kế trực quan, đường dẫn mẫu đơn giản, và giao diện thân thiện với người dùng.
  • AKTA Start đơn giản hóa việc tinh sạch nhiều loại protein bằng các phương pháp chạy quick start cài sẵn hoặc dựa trên các phương pháp đã xác định từ trước, hoặc bằng phương pháp được người dùng tự thiết kế.
  • Hệ thống được điều khiển thời gian thực, trực quan qua màn hình cảm ứng, và thao tác đơn giản với kích thước nhỏ gọn, dịch chuyển dễ dàng phù hợp cả điều kiện phòng lạnh