822464_world_512x512

Sản phẩm nuôi tế bào HyClone

Môi trường nuôi tế bào

Huyết thanh

Chất bổ trợ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Sản phẩm nuôi tế bào HyClone

Hãng sản xuất: HyClone (Mỹ) thuộc GE Healthcare Life Sciences (Thụy Điển)

 • Môi trường nuôi tế bào:

  • Môi trường truyền thống: MEM, DMEM, DMEM/F12 1:1, Ham’s F12, IMDM, M199, Mc Coy’s 5A, RPMI 1640,…
  • Môi trường serum-free cho sản xuất vaccine: SFM4MegaVir, SFM4BHK21, SFM4Avian,…
  • Môi trường chuyên dụng tế bào CHO: OptiPro
  • Môi trường nuôi tế bào HEK293 / PERC.6
  • Môi trường nuôi tế bào myeloma / hybridoma
  • Môi trường nuôi tế bào côn trùng
  • Môi trường nuôi tế bào gốc
  • Các môi trường tuỳ biến và dịch vụ tối ưu môi trường
  • Môi trường bảo quản lạnh tế bào
 • Huyết thanh nuôi tế bào:

  • Huyết thanh bào thai bò (Fetal Bovine Serum)
  • Huyết thanh bê (Calf Serum)
  • Huyết thanh bê sơ sinh (Newborn Calf Serum)
  • Các loại huyết thanh đặc biệt: Charcoal/Dextran Treated; ES Cell Screened, Insect Cell Screened, hMSC Screened, Tetracyline Screened, Dialyzed, Super Low IgG
  • Huyết thanh tổng hợp Fetal Clone (tương đương FBS)
  • Các loại huyết thanh khác
 • Các chất phụ trợ khác:

  • Hạt vi thể bám dính tế bào (microcarrier) Cytodex
  • Chất bổ trợ dinh dưỡng nuôi tế bào: Cellbooost 1-6, 7a & 7b
  • Các dung dịch muối và chất đệm: EBSS, HBSS, PBS, DPBS, HEPES,…
  • Nước tinh khiết tiêu chuẩn sản xuất vaccine và kháng thể đơn dòng
  • Các loại kháng sinh bổ trợ nuôi tế bào
  • Môi trường bảo quản lạnh tế bào
  • Các loại hoá chất khác

Xem thêm: https://promo.gelifesciences.com/gl/hyclone/