822464_world_512x512

Sản phẩm nuôi tế bào HyClone

Môi trường nuôi tế bào

Huyết thanh

Chất bổ trợ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Sản phẩm nuôi tế bào HyClone

 • Môi trường nuôi tế bào:

  • Môi trường truyền thống: MEM, DMEM, DMEM/F12 1:1, Ham’s F12, IMDM, M199, Mc Coy’s 5A, RPMI 1640,…
  • Môi trường serum-free cho sản xuất vaccine: SFM4MegaVir, SFM4BHK21, SFM4Avian,…
  • Môi trường chuyên dụng tế bào CHO: Hycell, ActiPro, CDM4CHO
  • Môi trường nuôi tế bào HEK293 / PERC.6
  • Môi trường nuôi tế bào myeloma / hybridoma
  • Môi trường nuôi tế bào côn trùng
  • Môi trường nuôi tế bào gốc
  • Các môi trường tuỳ biến và dịch vụ tối ưu môi trường
  • Môi trường bảo quản lạnh tế bào
 • Huyết thanh nuôi tế bào:

  • Huyết thanh bào thai bò (Fetal Bovine Serum)
  • Huyết thanh bê (Calf Serum)
  • Huyết thanh bê sơ sinh (Newborn Calf Serum)
  • Các loại huyết thanh đặc biệt: Charcoal/Dextran Treated; ES Cell Screened, Insect Cell Screened, hMSC Screened, Tetracyline Screened, Dialyzed, Super Low IgG
  • Huyết thanh tổng hợp Fetal Clone (tương đương FBS)
  • Các loại huyết thanh khác
 • Các chất phụ trợ khác:

  • Hạt vi thể bám dính tế bào (microcarrier) Cytodex
  • Chất bổ trợ dinh dưỡng nuôi tế bào: Cellbooost 1-6, 7a & 7b
  • Các dung dịch muối và chất đệm: EBSS, HBSS, PBS, DPBS, HEPES,…
  • Nước tinh khiết tiêu chuẩn sản xuất vaccine và kháng thể đơn dòng
  • Các loại kháng sinh bổ trợ nuôi tế bào
  • Môi trường bảo quản lạnh tế bào
  • Các loại hoá chất khác