822464_world_512x512

Bộ điện di ngang MultiSUB Midi

Với 2 lựa chọn khay gel 10x7cm và 10x10cm, bộ điện di Multisub Midi được thiết kế cho thí nghiệm chạy điện di ngang thường ngày

Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh

Model: multiSUB midi

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

+ Lượng mẫu chạy được lớn nhất là 100 mẫu/ bản gel phù hợp với lượng mẫu nhỏ đến trung bình

* Tính năng kĩ thuật:

+ Kích thước khay điện di: 10 x10cm hoặc 10x7cm

+ Số lượng mẫu 1 lần chạy:

100 mẫu với khay 10x10cm

50 mẫu với khay 10x7cm

+ Thể tích đệm: 300ml

+ Lược với số lượng mẫu: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 25 và độ dày: 0.75, 1, 1.5, 2mm