822464_world_512x512

Bộ kit tách chiết virus SARS-CoV-2

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Được tối ưu dành cho xét nghiệm COVID-19
  • Rút gọn thời gian xét nghiệm với quy trình chỉ 10 phút 10 giây
  • Thể tích đầu vào: 200 uL
  • Bảo quản ở nhiệt độ thường, ổn định lên tới 18 tháng
  • Dạng đóng gói sẵn, tiện lợi
  • Quy trình đơn giản, giảm thiểu tối đa sai sót