822464_world_512x512

Exgene™ Viral DNA/RNA

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Exgene™ Viral DNA/RNA

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc

– Sử dụng cho các mẫu nhiễm virus như: tế bào trôi nổi, huyết tương, huyết thanh, tăm bông bệnh phẩm, nước tiểu, các mẫu nhiễm virus