822464_world_512x512

Monarch® Total RNA Miniprep Kit

Hãng sản xuất: New England Biolabs/ Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Ứng dụng:

Tách chiết và tinh sạch hơn 100 µg RNA tổng số chất lượng cao một cách nhanh chóng và thuận tiện từ nhiều nguồn mẫu sinh học khác nhau, bao gồm tế bào nuôi cấy, máu và mô động vật. Ngoài ra, vi khuẩn, nấm men và thực vật có thể được xử lý với các bước bổ sung để tăng cường ly giải trong các mẫu khó.

  • Tinh sạch RNA tổng số hiệu quả từ nhiều kích thước, kể cả RNA có kích thước nhỏ >20nt
  • Thiết kế cột và kết hợp DNase I giúp loại bỏ hoàn toàn DNA bộ gen .
  • Bao gồm Proteinase K để xử lý các mô và mẫu máu.

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩmQuy cách
T2010S50 phản ứng