822464_world_512x512

Expin™ CleanUp SV

Dùng cho những phản ứng enzyme khác nhau

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Expin™ CleanUp SV

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc

– dùng cho những phản ứng enzyme khác nhau
– DNA: 40bp – 10kb