822464_world_512x512

ep Dualfilter T.I.P.S.®

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Có lọc kép hạn chế nhiễm chéo từ mẫu vào pipet và ngược lại
  • Chống bám dính, giúp thu hồi mẫu tối đa
  • Có đóng gói dạng trays x 384 tips sử dụng cho pipet 16 và 24 kênh