822464_world_512x512

Pipette Xplorer/ Xplorer plus

Micropipette điện tử của hãng Eppendorf- Đức có thể hút nhả nhiều lần cho nhiều ứng dụng và thiết kế tiện lợi cho người dùng

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

+ Dễ dàng lựa chọn chức năng thao tác pipette bằng cách xoay nút ở phía trên của pipette:
Ads (Automatic dispensing): chia mẫu tự động
Dis (Dispensing): chia mẫu
Pip (Pipetting): thao tác hút nhả dung dịch tự động
P/M (pipetting and mixing): tháo tác hút nhả dung dịch kèm theo chức năng trộn (hút nhả nhiều lần)
Man (Manual pipetting): thao tác hút nhả dung dịch thông thường (giống như sử dụng pipette cơ học)
Opt (Option menu) với nhiều chức năng tiện ích
Multi Aspiration
Reverse Pipetting
Spc (Sequential Dispensing): có thể chia theo thứ tự được cài sẵn lên đến 10 mẫu
Prg (Programming): cài đặt 4 chế độ khác nhau trong 1 chuỗi
Edit
Fix: lưu các thể tích thường được sử dụng (10 thể tích khác nhau cùng tốc độ hút và nhả mẫu)
Off: tắt màn hình và các chức năng hoạt động của pipette
+ Màn hình hiển thị đầy đủ các thông số
+ Vận hành theo cơ chế đơn giản: Nhấn nút rocker up để hút dung dịch; nhấn nút rocker down để nhả dung dịch. Khi nhấn nút nhả tip, piston sẽ tự động về vị trí ban đầu
+ Có thể set up các chương trình cá nhân với các thông số tùy chỉnh
+ Gợi ý chức năng phù hợp dựa trên thời gian sử dụng
+ Tính năng password
+ Sử dụng được từ 0.5µl – 10mL

Tham khảo thêm TẠI ĐÂY.