822464_world_512x512

Máy ly tâm 5430/ 5430R

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Là dòng máy tích hợp những điểm mạnh nhất của dòng ly tâm để bàn và ly tâm đa năng vào trong một thiết bị
  • Có rotor cho cả tube Eppendorf và dải ống cho PCR
  • Có rotor cho ống falcon 15/50mL
  • Với 48 vị trí/rotor cho ống 1.5/2.0mL, 16 vị trí cho ống 5mL, 6 vị trí cho ống 15/50mL và rotor văng 24 vị trí cho ống 1.5/2.0mL, dòng máy 5430/5430R có đóng góp đáng kể trong các ứng dụng
  • Chức năng ly tâm lạnh ở model 5430R