822464_world_512x512

Máy ly tâm 5427R

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Máy ly tâm 5427R được thiết kế cho nhiều ứng dụng nghiên cứu.
  • Với 48 vị trí trên rotor và khả năng ly tâm lạnh với dải nhiệt độ -10 – 40°C giúp giảm đáng kể thời gian ly tâm
  • Có 9 loại rotor để lựa chọn