822464_world_512x512

Eppendorf Tube 5mL, 15/50mL

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Hãng sản xuất: Eppendorf

Xuất xứ: Đức

Sử dụng cho các ứng dụng:

  • Nuôi cấy/ thu tế bào
  • Chuẩn bị PCR master-mix với lượng mẫu lớn
  • Tách chiết RNA/DNA với lượng mẫu trung bình
  • Cố định mẫu động vật nhỏ
  • IHC/ICC và Western Blot
  • Lưu trữ mẫu với diện tích nhỏ