822464_world_512x512

CryoStorage Vials

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Có đủ các dải thể tích ống: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 và 4.0mL
  • Đóng gói dạng racks (10×96 ống) giúp dễ dàng thao tác
  • Có gắn mã vạch và barcode giúp dễ dàng nhận diện mẫu tránh nhầm lẫn