822464_world_512x512

Monarch PCR & DNA Cleanup Kit

Hãng sản xuất: New England Biolabs/ Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Ứng dụng:

Tinh sạch DNA nhanh chóng và thuận tiện, thu nhận 5 μg DNA cô đặc và chất lượng cao từ sản phẩm sau PCR và các phản ứng enzyme khác.

  • Thiết kế cột loại bỏ hoàn toàn đệm và muối tồn dư trong sản phẩm
  • Có thể dùng cho tinh sạch ssDNA, oligonucleotide và các đoạn DNA kich thước nhỏ.
  • Thiết kế thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng nhựa ít nhất có thể, vỏ hộp có thể tái chế.

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩmQuy cách
T1030S50 phản ứng
T1030L250 phản ứng