822464_world_512x512

Realtime PCR Master Mix

Master Mix cho Realtime PCR

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Kĩ thuật realtime PCR (định lượng dựa trên tín hiệu huỳnh quang) với độ nhạy và tính đặc hiệu đã trở thành “tiêu chuẩn vàng” để phát hiện/định tính và định lượng DNA. NEB cung cấp một dòng sản phẩm mang thương hiệu LUNA bao gồm các hóa chất đã được tối ưu cho realtime PCR định lượng cả DNA và RNA và dòng sản phẩm này phù hợp cho cả phương pháp sử dụng Dye hoặc Probe đánh dấu huỳnh quang. Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu LUNA đều có hiệu năng cao đối với nhiều loại mẫu đầu vào cũng như đích cần xác định khác nhau.

Mỗi bộ LUNA qPCR Master Mix (mix sẵn enzyme Hot start Taq) được tổng hợp đều bao gồm một chất nhuộm Reference Dye phù hợp áp dụng cho nhiều hệ thống máy khác nhau bao gồm cả các hệ thống sử dụng ROX là tín hiệu Reference. Do đó không cần phải bổ sung bất kì hóa chất gì khác để cho phù hợp với hệ thống khách hàng đang sử dụng. Hỗn hợp cũng bao gồm các nucleotid tự do (dUTP), cho phép loại bỏ (tránh tồn dư) khi sản phẩm phản ứng được dùng cho các ứng dụng tiếp theo như xử lý bằng NEB’s Antarctic Thermolabile UDG. Có chất nhuộm màu xanh (blue) có thể nhìn thấy bằng mắt thường giúp dễ theo dõi chất lỏng khi thao tác bằng pipet và các ống qPCR.

Enzyme phiên mã ngược được sử dụng trong bộ kit RT-qPCR là một enzyme thế hệ mới, được thiết kế với công nghệ WarmStart để tăng hiệu suất và hiệu quả hoạt động cũng như độ bền nhiệt của enzyme.

Với những đặc tính đó, kết hợp với độ nhạy, nhanh, chính xác của các hệ thống realtime PCR, các sản phẩm LUNA là một lựa chọn toàn diện phù hợp cho tất cả các thí nghiệm qPCR hay RT-qPCR:

  • Một sản phẩm cho nhiều ứng dụng, dễ lựa chọn
  • Master mix pha sẵn tiện lợi và dễ sử dụng, protocol quy trình đơn giản cho thiết kế phản ứng.
  • Có màu nhìn thấy để dễ quan sát và kiểm soát thao tác

Các sản phẩm của dòng Luna – Lighting the way: