822464_world_512x512

Kit tinh sạch nhanh sản phẩm PCR

Exo-CIP Rapid PCR Cleanup Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Thành phần bao gồm Exonuclease I và  Calf Intestinal Phosphatase (CIP) chịu nhiệt, dùng để loại bỏ anh mồi ( primer) và dNTP còn tồn dư trong phản ứng PCR sau khuếch đại.

Thời gian thực hiện: 4 phút.

Hỗn hợp enzyme có thể được bất hoạt trong 1 phút ở 80 ° C.

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: Sanger Sequencing, SNP detection, hay chuẩn bị thư viện cho NGS

Exo-CIP Rapid PCR Cleanup Kit workflow

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩmTên sản phẩmQuy cách
E1050SExo-CIP Rapid PCR Cleanup Kit100 phản ứng
E1050LExo-CIP Rapid PCR Cleanup Kit400 phản ứng