822464_world_512x512

Enzyme giới hạn

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Ưu điểm:

  • Lựa chọn đa dạng: >285 loại enzyme giới hạn
  • > 215 enzyme giới hạn hoạt động 100% trong cùng 1 loại đệm – CutSmart™ Buffer.
  • >195 enzyme giới hạn là  Time-Saver qualified, enzyme cắt nhanh DNA trong 5-15 phút, hoặc cắt an toàn ngay cả khi ủ qua đêm.
  • Chọn enzyme giới hạn chính xác High-Fidelity (HF): có cùng đóng gói và giá thành so với enzym giới hạn thông thường; đặc tính bổ sung: cắt chính xác, thời gian cắt nhanh (5-15 minutes) và hoạt động  100% trong  CutSmart Buffer
  • Tìm enzyme theo bảng chữ cái: hoặc https://enzymefinder.neb.com/