822464_world_512x512

Hệ thống phân tích tế bào

MACS Flow Cytometer

Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec – Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Hệ thống hoàn toàn tự động: hiệu chuẩn, gắn nhãn tế bào, bù trừ, chu trình làm sạch
  • Phân tích đa thông số lên đến 96 mẫu, kiểm soát nhiệt độ
  • Tế bào hiếm được làm giàu bằng công nghệ MACS trong máy trước khi phân tích
  • Phù hợp phân tích, xác định hiệu quả các loại tế bào: tế bào gốc MSc, CD34+ hSC, íPC, cancer stem cells, tế bào miễn dịch, endothelial progenitor cells