822464_world_512x512

Máy theo dõi quá trình phát triển tế bào CloneSelect Imager

Model: CloneSelect Imager

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Tự động quét và đánh giá tất cả các giếng trên đĩa nuôi cấy (6-384 giếng)
  • Cung cấp các thông tin về đường sinh trưởng và mức độ biểu hiện trên từng giếng
  • Có thể sử dụng trên cả tế bào trôi nổi và bám dính
  • Ứng dụng trong phát triển dòng tế bào và phát minh thuốc