822464_world_512x512

Máy theo dõi quá trình phát triển tế bào CloneSelect Imager

Model: CloneSelect Imager

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Tự động quét và đánh giá tất cả các giếng trên đĩa nuôi cấy (6-384 giếng)
  • Cung cấp các thông tin về đường sinh trưởng và mức độ biểu hiện trên từng giếng
  • Có thể sử dụng trên cả tế bào trôi nổi và bám dính
  • Ứng dụng trong phát triển dòng tế bào và phát minh thuốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *