822464_world_512x512

Hệ thống sàng lọc tế bào ClonePix 2 System

Model: ClonePix 2 System

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Hệ thống sàng lọc tế bào trên môi trường bán rắn tích hợp thiết bị ghi hình đánh giá tế bào và nhặt tế bào biểu hiện tự động
  • Sử dụng phương pháp sàng lọc không đánh dấu, đảm bảo sự ổn định và chất lượng của tế bào cũng như sản phẩm biểu hiện
  • Giảm thiểu thời gian tạo dòng và phát triển dòng tế bào so với phương pháp pha loãng giới hạn
  • Có thể đánh giá và lựa chọn lên tới 10.000 colony / 3 tuần
  • Ứng dụng trong sàng lọc dòng tế bào