822464_world_512x512

Bình vận chuyển mẫu MVE Cryoshippers

Hãng sản xuất: Chart MVE

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Được thiết kế để vận chuyển an toàn các mẫu sinh học ở nhiệt độ đông lạnh (-150°C hoặc lạnh hơn)
  • Sản xuất từ nhôm bền, nhẹ, sử dụng hợp chất kỵ nước hấp thụ Nitơ lỏng để bảo đảm ni tơ luôn ở pha khô, chống tràn trong quá trình vận chuyển