822464_world_512x512

Kit phát hiện nhiễm Mycoplasma

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

1.  MycoAlert Detetion Kit

Hãng: Lonza – Mỹ

     Mycoplasma là vi khuẩn không vách tế bào, kích thước nhỏ (0.2- 0.8µm),  khó nhuộm với thuốc nhuộm kiềm, hình thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian nuôi cấy và thay đổi theo từng bước nhuộm.  Mycoplasma có thể phát triển trên môi trường có hoặc không có tế bào sống, hiếu khí hoặc kỵ khí tuyệt đối, nhiệt độ thích hợp 35 – 37oC, pH 7 – 7,8. Trên môi trường lỏng khó quan sát vi khuẩn mọc vì canh khuẩn trong suốt. Trên môi trường đặc mọc thành khuẩn lạc có trung tâm tối và dày, mọc lấn xuống thạch, rìa khuẩn lạc mỏng và bẹt.

Trong nuôi cấy tế bào (NCTB), vi khuẩn hầu hết phát triển trên bề mặt tế bào. Nhiễm Mycoplasma làm thay đổi biểu hiện gen, chức năng của tế bào. Nhiễm Mycoplasma là mối nguy hại lớn trong nuôi cầy tế bào.

Hãng Lonza – Mỹ đưa ra giải pháp phát  hiện Mycoplasma nhanh chóng, chính xác với bộ kit: MycoAlert ™ Kit, đọc kết quả trên máy Lucetta™ Luminometer

Cơ chế phát hiện – phản ứng BioAssay:

Mycoplasma tồn tại trong mẫu môi trường NCTB sẽ được ly giải. Các enzyme được giải phóng ra sẽ phản ứng với MycoAlert ™ Substrate  (phản ứng chuyển đổi ADP thành ATP). Sau đó ATP được chuyển thành tín hiệu ánh sáng qua các enzym luciferase trong MycoAlert ™ Reagents.

Nguyentac

Máy Lucetta™ Luminometer đo mức ATP trong mẫu trước (A) và sau (B) khi bổ sung MycoAlert ™ Substrate  để tính ra tỷ lệ biểu hiện sự có mặt Mycoplasma

protocol.pngthiet bi

Ưu điểm của MycoAlert Detection Kit:

  • Giải pháp thuận tiện & nhanh chóng:
  • Không cần tách chiết DNA
  • Đơn giản bổ sung 2 loại thuốc thử và đọc 2 kết quả phản ứng phát quang
  • Thời gian thực hiện < 20 phút.
  • Giải thích kết quả dễ dàng
  • Tính đa năng:
  • Phát hiện tất cả các loài vi khuẩn không vách (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma và Spiroplasma; chỉ trừ Ureaplasma)

2.      MycoAlert™ PLUS Mycoplasma Detection Kit

Giải pháp phát hiện Mycoplasma toàn diện với các tính năng ưu việt:

  • Là bộ kit MycoAlert® thế hệ mới, cho tín hiệu phản ứng enzyme nhạy hơn, do đó cho phép đọc kết quả trên máy đọc đĩa microplate hoặc  máy đọc đa năng của nhiều nhà sản xuất (VD: Molecular Devices, Perkin Elmer, BD, Thermo…)
  • Nâng cao kiểm tra môi trường với: Môi trường NCTB chưa sử dụng, thành phần môi trường NCTB và nước.
  • Thích hợp cho máy đo quang trên ống nghiệm, trên đĩa đa giếng và máy đọc đa năng.

Công ty BCE Việt Nam/ hãng Lonza mang lại cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng:

Dòng kit phát hiện MycoAlert  MycoplasmaPack size
MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit10/ 25/ 50/ 100 Test
MycoAlert PLUS mycoplasma detection kit10/ 30/ 50/ 100 Test
MycoAlert Assay Control Set10 Tests
MycoAlert PLUS bufferLọ 21mL