822464_world_512x512

Thiết bị phát hiện Mycoplasma

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Model: Lucetta 2 Luminometer 

Hãng sản xuất: Lonza – Mỹ

  • Phát hiện cực nhanh chỉ trong 20 phút
  • Độ nhạt: 1fmol ATP
  • Phân tích ATP trong sự tăng trưởng hoặc gây độc tế bào
  • Phân tích adenylate kinase
  • Phân tích gen chỉ thị Luciferase
  • Kích thước gọn nhẹ, chỉ: 150 x 280 x 170 mm (WxDxH)