822464_world_512x512

Exgene™ Plant SV

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Exgene™ Plant SV

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc

– sd cho các loại mô thực vật
– phản ứng nhanh trong 40pu