822464_world_512x512

Expin™ Gel SV

Tinh sạch DNA từ gel agarose

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Expin™ Gel SV

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặc điểm:

– Hiệu suất lên 70-85%
– DNA: 80bp-10kb