822464_world_512x512

Monarch Genomic DNA Purification Kit

Hãng sản xuất: New Englands Biolabs

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Ứng dụng:

Sản phẩm tách chiết tinh sạch DNA bộ gen (gDNA) từ nhiều mẫu sinh học, bao gồm tế bào nuôi cấy, máu và mô động vật. Ngoài ra, vi khuẩn và nấm men có thể được xử lý với các bước bổ sung để tăng cường ly giải trong các mẫu khó.

  • Phù hợp cho hầu hết các mẫu sinh học, kể cả mẫu dịch phết và nước bọt.
  • Loại bỏ hoàn toàn RNA
  • Thu nhận gDNA trọng lượng phân tử cao (kích thước cực đại thường ≥ 50 kb)
  • Phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm: PCR, qPCR và NGS

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩmQuy cách
T3010S50 phản ứng
T3010L150 phản ứng